Alpizar Stichting

DSC00024De Alpizar Stichting is opgericht op 12 april 2000. Zij ondersteunt vanuit de thuisbasis Uitgeest het werk van Nancy Brantjes. Deze oud-Uitgeestse trekt zich al vanaf 1993 het lot aan van de armsten van centraal Costa Rica.

Rechts foto Nancy in Costa Rica in 1991

Als student landbouwkundig ing. met lesbevoegdheid liep zij in 1991 voor haar afstuderen een buitenlandse stage in Costa Rica. Het verblijf was gepland voor een paar maanden. Maar dat liep even anders. Nancy werd verliefd op Johnny Alpizar, haar stagebegeleider uit een bijzonder arm gebied aldaar. Na haar afstuderen vertrokken zij naar Jaris de Mora in centraal Costa Rica waar zij geconfronteerd werd met de armoedige leefomstandigheid van de mensen. Dat riep om verbetering en die roep was bij Nancy niet aan dovemansoren gericht. Dat moest beter worden.

Na een jaar kregen haar ouders Cees en Marga Brantjes in Uitgeest te horen dat hun dochter ging trouwen en dat zij uitgenodigd waren bij dat huwelijk aanwezig te zijn. Zij schrokken hevig van de armoedige situatie, waarin hun dochter leefde en werkte. Moeder Marga zei bij het zien van Nancy’shuis: ‘Kind, moet je hier leven? Kom toch mee naar huis.’ Dat liep ook weer even anders. Het dorpje Jaris de Mora in Costa Rica werd Nancy’s nieuwe huis.

De ouders kwamen met verhalen, foto’s en videobeelden in Holland terug en begonnen een actie voor financiële ondersteuning voor het ‘ontwikkelingswerk’ van hun dochter. Die acties kregen steeds meer gestalte en structuur en dat leidde in 2000 tot de oprichting van de Alpizar Stichting.

Nancy heeft daar in de afgelopen jaren veel verbeteringaangebracht in o.a. het onderwijs bij de scholen in de dorpjes Jaris de Mora , La Palma , Bajo Morado , Quitirrisi , Barbacoas,  Bustamante en Bajo Loaiza. Ook de gezondheidszorg, het milieu (o.a. schoon drinkwater) en bestrijding van het drugsgebruik door voorlichting aan de jeugd werden aangepakt. Dit alles doet zij daar zonder enige financiële vergoeding. Nancy Alpizar-Brantjes is arm met de armen en zegt altijd: “Ik heb niets nodig”.

De Alpizar Stichting is zelfstandig en niet gelieerd aan enige (geloofs)instantie. In tegenstelling tot sommige berichten in de media over “goede doelen” wordt elke aan de Alpizar Stichting geschonken euro ook daadwerkelijk besteed aan proNancy-2005-032jecten voor de armen in en rondom Jaris de Mora. Zo kent de Stichting kent geen organisatie- en administratiekosten.

Als Nancy voor een project in Costa Rica geld nodig heeft, moet zij een onderbouwd verzoek bij het Nederlandse bestuur van de Stichting indienen. In overleg met dat bestuur wordt de zorgvuldige afweging gemaakt of de besteding toegekend wordt.

Foto van huisje waar we Nancy in 1992 aantroffen.

De Alpizar Stichting staat onder inschrijfnummer 34132384 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Stichting heeft van de belastingdienst een ANBI verklaring van “goede doelen” ontvangen. Elke gift geldt voor de belasting als aftrekpost. Een ieder die een schenking doet krijgt te zijner tijd een jaarverslag zodat men inzicht heeft in het bestedingspatroon.

Wie meer wil weten over het werk van de Alpizar Stichting, is bij dezen uitgenodigd op deze nog groeiende site rond te kijken.

Wie de Stichting wil steunen, kan een gift doen op bankrekening NL04INGB0004073075, ten name van de Alpizar Stichting in Uitgeest. Fiscaalnr. 8156.48.388 Voor meer informatie kan men bellen naar Cees Brantjes, 0251-311008 of mailen naar c.j.brantjes@hetnet.nl